O podujatí Ako implementovať agendu Smart Cities

Cieľom podujatia je podporiť konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov, miest a obcí v rámci témy inteligentných miest.

Smart Cities Workshop je organizovaný na základe spolupráce Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a ich partnerov - Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku, Smart Cities Klubu, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Stálej misie SR pri OECD v Paríži.

Workshop je primárne zameraný na mentoring a koučing a bude venovaný predovšetkým cieľovej skupine agendy Smart Cities – slovenským inovatívnym firmám, ktoré budú mať možnosť svoje projekty prekonzultovať s významným expertom a riešiť otázky rozvoja ich projektov nielen na Slovensku ale aj v medzinárodnom kontexte. Zmyslom workshopu je prezentovať poznatky o implementácii agendy Smart Cities prostredníctvom interaktívneho mentoringového princípu a zvýšiť pripravenosť delegátov podujatia. Smart Cities Workshop je celodenné podujatie rozdelené na dopoludňajšiu konferenčnú časť a popoludňajšiu workshopovú časť. Veríme, že spolupráca a skúsenosti z rozvinutých krajín sveta a prenos cenných informácií a dát z globálne operujúcej a nadnárodnej inštitúcie, akou je OECD, prinesú exkluzívne know-how pre podnikateľov a pomôžu pozdvihnúť agendu Smart Cities na novú úroveň. Aspekt mentoringu firiem považujeme za kľúčový, nakoľko nesie potenciál pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti na trhu a prispieva ku kvalite nasadzovania inovatívnych riešení v mestách na Slovensku.

na podujatí stretnete Spíkri podujatia

Miriam Letašiová

generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Aziza Akhmouch

vedúca divízie miest, mestských politík a trvalo udržateľného rozvoja v Organizácií pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Doron Barankin

vedúci oddelenia aplikácií Gis & Engineering, Divízia IT Tel Aviv - Jafo, Izrael

Allan Mayo

stratég Smart Cities, Digital Greenwich, Royal Borough of Greenwich, Londýn, Spojené kráľovstvo

Terje Christensen

podnikateľ, odborník na biznis modely, mentor pre start-upy, Smart Cities Norway, Nórsko

Podujatie program

DOPOLUDŇAJŠIA KONFERENČNÁ ČASŤ

8.00 - 9.00 Registrácia

Registrácia na podujatie

9.00 - 9.15 Uvítanie hostí

Miriam Letašiová @ generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

„Význam a očakávania podujatia a definovanie úlohy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rozvoji agendy inteligentných miest."

9.15 - 9.30 Keynote speach

Aziza Akhmouch @ predstaviteľka Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

„Program inteligentných miest a inkluzívny rast ekonomík miest z pohľadu OECD - odporúčania pre Slovensko.“

9.30 - 10.00 Keynote speach

Miriam Letašiová @ generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

„Vytvorenie novej paradigmy pre agendu inteligentných miest na Slovensku: význam neustáleho rastu konkurencieschopnosti slovenských spoločností pôsobiacich v oblasti inteligentných miest na Slovensku, definovanie pravidiel a kľúčových ukazovateľov.“

10.15 - 10.35 Keynote speach

Doron Barankin @ manažér oddelenia aplikácií GIS a Engineering, divízia IT, Tel Aviv – Jafo, Izrael

„Výzva, aby sa vaše mesto stalo „ inteligentným “- skúsenosti z Tel Avivu.

10.35 - 10.55 Keynote speach

Terje Christensen @ podnikateľ a mentor, odborník na biznis modely, Smart Cities Norway, Nórsko

„Kľúčové ukazovatele úspechu v rozvoji inteligentného mesta“

10.55 - 11.15 Keynote speach

Allan Mayo @ stratég Smart Cities Digital Greenwich, Spojené kráľovstvo

„Ako vyvinúť konkurenčné inovatívne riešenie pre inteligentné mesto - inšpirácia z Londýna, projekt Digital Greenwich“

11.15 - 11.55

Panelová diskusia s odbornými rečníkmi a zástupcami inovatívnych spoločností

12.00 - 13.00

Obed

POPOLUDŇAJŠIA WORKSHOPOVÁ ČASŤ

13.00 - 17.00 Workshop

Allan Mayo

Workshop pre inovatívne firmy

13.00 - 17.00 Workshop

Terje Christensen

Workshop pre inovatívne firmy

17.00 - 17.30 Záver

Poďakovanie a záver

organizátori

partneri

Informácie Miesto podujatia a kontakty

Hotel Bôrik

Bôrik 1628/15
811 02 Staré Mesto
Slovensko

Mgr. Ing. Miriam Letašiová

generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR

Telefón:

+421 2 4854 7042

Mgr. Martin Horváth
projektový manažér
martin.horvath@mhsr.sk
+421 2 4854 2314


Mgr. Dubravka Mustagrudič
eventový manažér
dubravka.mustagrudic@mhsr.sk
+421 2 4854 1809

Mag. Milena Laciaková
analytik
milena.laciakova@mhsr.sk
+421 2 4854 1512


Andrej Kóňa PhD.
analytik
andrej.kona@ucm.sk
+421 911 090 211

">